Цаг үеийн мэдээ

8-р сарын мэдээ

8-р сарын мэдээ Мал аж ахуйн талаар:             Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах Засгийн газрын 218 дугаар  тогтоолын дагуу өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. 2018-2019 оны МАА-н өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай зөвлөмжийг сумдын...

7-р сарын мэдээ

  7-р сарын мэдээ    Мал аж ахуйн талаар :             Мал аж ахуйн технологит ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлаар : ХХААГ-ын даргаар батлуулсан “Мал аж ахуйн албаны ажлаар сумдад ажиллах” ажлын удирдамжийн дагуу  2018 оны 06 сарын...

6-р сарын мэдээ

                                                     6-р сарын мэдээ             Мал аж...

2018 оны 5-р сарын мэдээ

                                                          Цаг үеийн мэдээ                     Мал аж ахуйн чиглэлээр :                  2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор  мал сүрэг 5 төрөл дээр өсөж,  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар...

2018 оны 4-р сарын цаг үеийн мэдээ

   Цаг үеийн мэдээ Мал аж ахуйн чиглэлээр  :                   2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор  мал сүрэг 5 төрөл дээр өсөж,  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар өсч, 2018 онд төллөх  хээлтэгч 201476, хээлтүүлэгч  3556  байна. Мал...

2018 оны 03-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ  / 2018 оны 2 сарын 20-с 2018 оны 03 сарын 20-ны байдлаар / Мал аж ахуйн чиглэлээр:                   2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор  мал сүрэг 5 төрөл дээр өсөж,  438409 мал тоологдож урьд оноос...

2018 оны 2-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ  / 2018 оны 1 сарын  20-с 2018 оын 02 сарын 20-ны  байдлаар /      Мал аж ахуйн чиглэлээр : Аймгийн дүнгээр 2017 оны эцэст мал сүрэг 5 төрөл дээрээ өссөн ба  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар...

2018 оны 1-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ  / 2017 оны 12 сарын  20-с 2018 оны  01 сарын  20-ны байдлаар /     Мал аж ахуйн чиглэлээр: Аймгийн дүнгээр 2017 оны эцэст мал сүрэг 5 төрөл дээрээ өссөн ба  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар өссөн...

Үйл явдлын хуанли

2018 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Говьсүмбэрийн цаг агаар

Сүүлийн нийтлэлүүд