Цаг үеийн мэдээ

4-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР                ТАНИЛЦУУЛГА ХХАА-н салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 4 дүгээр сарын мэдээ /2019.03.20-2019.04.20 –ны хугацаанд/    Мал аж ахуйн талаар : Мал аж ахуйн салбарын технологит ажлууд эхэлсэн. Сум бүрт ямааны ноолуурын гарц,...

11-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ / 2018 оны 10-р сарын 20-оос 11 дүгээр сарын 20-ний байдлаар / Мал аж ахуйн талаар :                                                   Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны А/69 тоот тушаал, МЭҮГазрын даргын 2018 оны...

10-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ  / 2018 оны 09-р сарын 20-оос 10 сарын 20-ний байдлаар: / Мал аж ахуйн талаар:    Мал  аж  ахуйн  өвөлжилтийн  бэлтгэлийг  хангуулах   Засгийн газрын  218 дугаар   тогтоолын хэрэгжилт, Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах...

9-р сарын мэдээ

9-р сарын мэдээ  / 2018 оны 08-р сарын  20-оос 09-р сарын 20-ны байдлаар / Мал аж ахуйн талаар:             Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах Засгийн газрын 218 дугаар тогтоол, Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилтийг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг...

8-р сарын мэдээ

8-р сарын мэдээ Мал аж ахуйн талаар:             Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах Засгийн газрын 218 дугаар  тогтоолын дагуу өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна. 2018-2019 оны МАА-н өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай зөвлөмжийг сумдын...

7-р сарын мэдээ

  7-р сарын мэдээ    Мал аж ахуйн талаар :             Мал аж ахуйн технологит ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих ажлаар : ХХААГ-ын даргаар батлуулсан “Мал аж ахуйн албаны ажлаар сумдад ажиллах” ажлын удирдамжийн дагуу  2018 оны 06 сарын...

6-р сарын мэдээ

                                                     6-р сарын мэдээ             Мал аж...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Говьсүмбэрийн цаг агаар

Сүүлийн нийтлэлүүд