Арьс ширний урамшуулал

     Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 394 дүгээр журмын 2 дугаар хавсралтын дагуу арьс ширний урамшуулалд малчид, мал бүхий иргэдийг хамруулах ажлыг сумдын мэргэжилтэнгүүдтэй хамтран зохион байгууллаа.

2016 оны сүүлийн хагас жилд бэлтгэн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан үндэсний үйлдвэрүүдэд тушаасан 393 өрхийн 65734 ш арьс, ширэнд /хонь-37621, ямаа-23931, үхэр-3702, адуу-480/ 247,3 сая төгрөгийн урамшуулал олгуулахаар материалыг мал хамгаалах санд хүлээлгэн өгөв.