Хүнсний үйлдвэрлэл

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар талх, нарийн боов, хэрчсэн гурилын цех 15, бууз, банш мах боловсруулах цех-2, цэвэр усны 3 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж  жилд дунджаар 350-500 тн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж байна.  Мөн уламжлалт аргаар 1641.8 тн сүү, 2092.1 тн мах үйлдвэрлэсэн нь аймгийн нийт жишсэн дундаж хэрэгцээний сүү 100%, мах 100%-ийг хангасан байна. Мөн 402.8 мян.ш өндөг, 97.74тн төмс, 117.2тн хүнсний ногоо үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлсэн нь дотоодын нийт хэрэгцээний өндөгний 15.7%-ийг, төмсний 14.6%-ийг, хүнсний ногооны 12.3%-ийг хангасан үзүүлэлттэй  байна.

Сүү үйлдвэрлэл:

  • 2016 онд 1641.8 тн сүү, 787.6 тн сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээс 1 хоршоо, 1 цех сүү, цагаан идээнд анхан шатны боловсруулалт тогтмол хийж 10 тн сүүн бүтээгдэхүүн зах зээлд нийлүүлсэн нь аймгийн хүн амын нийт жишсэн дундаж хэрэгцээний 1 хувийг хангасан. Аймаг сумын төв орчимд 4 иргэн, 1 хоршоо сүүний чиглэлийн фермерийн үйл ажиллагаа явуулж  2 тн сүүг бэлтгэсний 142 тн-ыг сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн хэрэгцээнд нийлүүлсэн нь хэрэгцээний 90%-ийг хангасан.

1

 Мах үйлдвэрлэл:

  • 2016 онд 2092.1тн мах үйлдвэрлэснээс 6тн маханд анхан шатны боловсруулалт хийж зах зээлд нийлүүлсэн нь нийт хэрэгцээний 0,06 хувийг хангасан. Дотоодын үйлдвэрлэлээр 200 тн мах бэлтгэн  сургууль,  цэцэрлэг, эмнэлэгүүдийн хэрэгцээнд нийлүүлсэн нь хэрэгцээг 100% хангасан үзүүлэлттэй байна. Гахайн мах үйлдвэрлэдэг 1 иргэн өөрийн үйлдвэрлэсэн “Чойрын богц” бүтээгдэхүүнээ бар кодтойгоор зах зээлд нийлүүлж байна.

3Өндөг үйлдвэрлэл:

  • Аймгийн хэмжээнд шувууны аж ахуй эрхэлдэг 10 өрх, 1 аж ахуйн нэгж 3420 өндөглөгч тахиатайгаар үйл ажиллагаа явуулж 402.8 мян.ширхэг өндөг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлсэн нь дотоодын нийт хэрэгцээний 15.7 %-ийг хангасан байна. Баялаг эмээлт ХХК нь 2600 өндөглөгч, 120 азарган тахиатай ба 23.0 мян толгой дэгдээхэй үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлсэн.2