Өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтын мэдээлэл

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАГЧ

АЛБАН ХААГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

2021.10.14

д/д Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Албан байгууллагын утас Мейл хаяг
1. Шижирбаатар Амарсанаа Архив, бичиг хэрэг, нярав хариуцсан ажилтан 85865758 70543261 amkash54@gmail.com