Өргөдөл, гомдол хариуцсан ажилтын мэдээлэл

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВАГЧ

АЛБАН ХААГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

2019.02.14

д/д Овог нэр Албан тушаал Утасны дугаар Албан байгууллагын утас Мейл хаяг
1. Туул тунгалаг Архив, бичиг хэрэг, нярав хариуцсан ажилтан 95196003 70543261 Tungalag_tuul@yahoo.com