Засгийн газрын тогтоол

  1. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2018-2019 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ http://www.legalinfo.mn/law/details/13573?lawid=13573
  2. МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ, ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ http://www.legalinfo.mn/law/details/13573?lawid=13573