ТАНЫ ЭРХ – ТАНЫ ОРОЛЦОО АВИЛГАД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛЬЕ.

79

Иргэд та бүхнийг “Авилгатай тэмцэх газар”, “АТГ-Олон нийтийн төв” цахим хуудсуудад нэгдэж мэдээ, мэдээлэл аваарай.АТГ