4-р сарын мэдээ

128

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР               

ТАНИЛЦУУЛГА

ХХАА-н салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 4 дүгээр сарын мэдээ

/2019.03.20-2019.04.20 –ны хугацаанд/

   Мал аж ахуйн талаар :

Мал аж ахуйн салбарын технологит ажлууд эхэлсэн. Сум бүрт ямааны ноолуурын гарц, бусад ашиг шимийн хэмжилтийг хийж байна. Аймгийн ноолуурын чанарын үнэлгээ хийлгэх зорилгоор   “Залаа жинстийн цагаан”, ”Буурал”, “Баяндэлгэрийн улаан” үүлдрийн ямаа тус бүрээс ноолуурын дээжийг авч Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд хүргүүлэв. Мөн ЦСҮТ-ийн хаврын технологит ажлын явц, хурганы ангилалтыг үзэж, ЦСҮТ-ийн зөвлөх мал зүйчийн мэргэжлийн зөвлөгөө, ажлын байран дахь сургалтад  1 мал зүйчийг хамруулав.

            Мал төллөлт төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 3-р сарын 01-ээс эхлэн 7 хоног бүр гаргаж ХХААХҮЯам болон аймгийн ЗДТГ-т цахимаар хүргүүлж байна.

        Мал төллөлт, төл бойжилт:

 

      Төл бойжилт 2019 оны 04 сарын 16-ны байдлаар:

  Бүгд Малын төрөл
Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа Арьсанд

\хурга\

 

1 Оны эхний хээлтэгч

 

203579 406 7569 5929 100638 89037  
2 Төллөсөн хээлтэгч

 

80545 58 285 411 47268 32523  
3 Гарсан төл

 

80709 58 285 411 47345 32610  
4 Хорогдсон төл: Үүнээс: 553 1 0 1 250 202 99
6 Бойжиж буй төл

 

80255 57 285 410 47095 32408  
7 Бойжилтын хувь

 

99.4 99.3 100 99.7 99.4 99.3  
8 Төллөлтийн хувь

 

39.6 14.30 3.8 6.9 47 36.5  

 

      Том малын зүй бус хорогдол:

               Том малын хорогдол 2019 оны 04 сарын 16 ны байдлаар:

  Бүгд Малын төрөл
Тэмээ Адуу Үхэр Хонь         Ямаа
1 Нийт хорогдсон мал 435 1 5 12 198 219
2 Үүнээс: хээлтэгч 100 1 0 1 47 51
3               өвчнөөр 0 0 0 0 0 0
4 Нийт малд эзлэх хорогдлын % 0.1 0.09 0.02 0.08 0.09 0.1

Үйлдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр:

 “Явуулын ахуй үйлчилгээ”-г сумын болон хөдөөгийн багийн иргэдэд нэг цэгээс хүргэх, ахуй үйлчилгээний хүртээмж, үйлчилгээний чадавхи, үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн ахуй үйлчилгээний нэгдсэн холбоотой хамтран 4 дүгээр сарын 17,18- ны өдөрүүдэд Шивээговь сум, Баянтал суманд ажиллав. Хөдөөгийн багийн иргэдэд гар утасны засвар, худалдаа,  үсчин, гэр ахуйн цахилгааны засвар, алт мөнгөний дархан, алт мөнгөн эдлэлийн худалдаа, гоо сайхан, маникур, зурагчин гэсэн 7 төрлийн үйлчилгээг давхардсан тоогоор  120 гаруй иргэнд үзүүлэв.

 Мөн ЖДҮйлдвэрлэгч, бизнес эрхлэгч, бизнес эрхлэгч, хоршоодод, зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагааг сурталчилан таниулж,  мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгч Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн, Хоршооны, Хуванцар савны хор уршиг, тэмдэг тэмдэглэгээний зэрэг 4 төрлийн 150 ширхэг гарын авлага материал тараав

2019 оны 04-р  сарын үнийн  мэдээ.

3 дугаар  сарын сүүлч 4 дүгээр сарын эхээр малчдаас зах зээлд нийлүүлэгдэж буй махны нийлүүлэлт багассан тул зах зээлд худалдаалагдаж буй махны үнэ төрөл тус бүр дээр 500-750 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн үеийн мөн үеээс 500-1000 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Мөн төмс, хүнсний ногооны үнэ өнгөрсөн сараас 50-150 төгрөгөөр нэмэгдэж, сүүний үнэ100 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна.

2019.04.19.

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ Доод үнэ/төг/ Өссөн бүүрсан үзүүлэлт/+-/
1 Үхрийн мах Ястай 8500 7500 +500
Цул 12000 10000 +750
2 Хонины мах Ястай 8500 7500 +500
Цул 9000 9000 +500
3 Адууны мах Ястай 7500 6500 +500
Цул 9500 9000 +750
4 Ямааны мах Ястай 6500 5500 +500
Цул 8500 8000 +750
5 Тахианы мах Гуя 8500 8000
Мөч 9200 8500
6 Лууван Монгол 1400 1200 +50
Хятад
7 Төмс Монгол 1200 900 +150
Хятад      
8 Байцаа Монгол 1800 1500 +150
Хятад
9 Чинжүү Монгол
Хятад 6800 6500 +150
10 Манжин Монгол 1400 1200 +50
Хятад      
11 Сонгино /бөөрөнхий/ Монгол 1800 1600
Хятад 1200 1000
12 Помидор Монгол 6000 5500 +250
13 Өргөст хэмх Монгол 6500 5500
14 Элсэн чихэр   2300 2000
15 Будаа Цагаан будаазадгай 1кг /хятад/ 2500 2200
Шарслава 1кг 3000 2900
Гурвалжин слава 1 кг 3800 2000
16 Сүү Задгай 2200 2000 -100
Сүү ХК 0.5л 3.2% тослогтой
Сүү ХК 1л 3.2% тослогтой 2750 2600
17 Тараг Задгай
Сүү ХК 1л 3.2% цөцгийтэй            4200 3500
18 Талх Чойр /Шивээ/ 1200 800
19 Өндөг ОХУ 450 310
Монгол 400 280
20 Алтан тариан гурил Задгайдээд 1480 1400
Задгай 1-р зэрэг 1150 1100
Задгай 2-р зэрэг 950 900
Савлагдсан д/дээд 1650 1600
Савлагдсандээд 1650 1550
Савлагдсан 1-р зэрэг 1300 1200
Савлагдсан 2-р зэрэг 1500 1450
21 Ургамлын тос Олейна 5500 4800
Алтан 3800 3600
22 Гоймон Алейка 1600 1500
А/т савхан 1000 900


Дотоод үйл ажиллагааны талаар:

            Байгаль орчин аялал жуулчлалын газартай хамтран Сүмбэр гарден болон ойн зурвас газрын нийт 40га талбайд  хортон мэрэгчтэй микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулав.

Тухайн сарын хугацаанд нийт 5 өргөдөл хүсэлт ирсний 2 өргөдлийг хуулийн хугацаанд нь шийдвэрлэж, 3 өргөдлийг шийдвэрлэх хугацаа болоогүй байна.

Байгууллагын шуурхай хурлыг 6 удаа зохион байгуулж, 7 хоног тутмын үйл ажиллагааг хэлэлцэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, цаг үеийн мэдээллээр хангах, цаг үеийн ажилтай холбоотой үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон ажиллав. Албан хаагчдыг чадавхижуулах зорилгоор дотоод сургалтыг 6 удаа зохион байгуулж, 13 сэдвээр албан хаагчдад мэдээлэл өгсөн.

                     МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:                               С.МӨНХЖАРГАЛ