Нүүрний мэдээлэл

“Бэлчээр хамгаалах өдөр”-ийг хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэж өнгөрүүллээ.

Засгийн газрын 2019 оны 185 дугаар тогтоол, “Бэлчээр хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/372 захирамжийн хүрээнд бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготнотой энгийн механик аргаар тэмцэх, бэлчээрийг хөнөөлт мэрэгчээс биологийн аргаар...

Төрийн албан хаагчид 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө батлуулж, гэрээгээ байгуулав.

    Тус газрын төрийн захиргааны албан хаагчид Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолын дагуу шинэ маягтаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулан батлуулж, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн гэрээ, албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу 2020 оны үйл...

Төрийн албан хаагчид бид үг, үйлдлээрээ манлайлан, ёс зүйн хэм хэмжээгээ баримтлан ажиллана.

Тус газрын албан хаагчид Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр дотоод сургалт “Ёс зүйн дүрмээ хэн сайн мэдэх вэ” хөгжөөнт тэмцээн зохион байгууллаа. Мөн мэдлэгээ...

“ХАМТЫН ХҮЧ-ХӨГЖЛИЙН ТУЛГУУР” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

                Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Сүмбэр сумын Засаг дарга хамтран Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, өнөөгийн байдал,...

“Атар 60” жилийн ойд зориулсан тэмцээнээс ганзага дүүрэн ирлээ.

         2019 оны 11-р сарын 08-10-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ-аас “Атар газар эзэмшсэний 60 жил”-ийн ойг тохиолдуулан зохион байгуулсан Гар бөмбөгийн тэмцээнд байгууллагаа төлөөлөн Үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний албаны дарга Э.Түвшинзаяа, Мал үржлийн албаны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч...

Албан тушаалын тодорхойлолт батлууллаа.

ИЛТГЭХ ХУУДАС Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга Б.Гандуламын Улаанбаатар хотод Төрийн албаны зөвлөлийн хурлаар албан тушаалын тодорхойлолт батлуулах ажил гүйцэтгэсэн тухай 2019.11.07             2019 оны 10 сарын 30-ны өдөр газрын даргаас олгосон томилолтын...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Сүүлийн нийтлэлүүд