Нүүрний мэдээлэл

ЖДҮХСангийн мэдээлэл

2020 онд Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох ажлыг эхлүүлж, зээл хүссэн төслийг орон даяар 4 дүгээр сарын 16-наас 5 сарын 19-ны өдрийг дуустал хугацаанд зарлав. Хугацааны эцэст нийт 3.3 тэр бум төгрөгийн...

Мал үржүүлэг, технологийн нэгжүүд шалгалтад хамрагдав.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2020 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны  дагуу 2020 оны 5 дугаар сарын 21-25-ны өдрүүдэд МХЕГ-ын ахлах байцаагчид мал аж ахуйн чиглэлээрх төрийн бодлого, чиглэл, үндэсний болон дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн зохион байгуулалт, мал үржлийн...

Хонь, тэмээний ноос бэлтгэн үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгож...

Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох шийдвэрийн дагуу 2011-2019 он хүртэлх хугацаанд нийтдээ давхардсан тоогоор 3405 малчин, мал бүхий этгээдийн тушаасан 805.7 тонн хонь, тэмээний ноосны урамшуулалд 1084.0...

Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх, ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажил үргэлжилж байна.

Малын генетик нөөцийн тухай хууль, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд “Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх, ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх” ажлыг аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/127 дугаар “Ажил зохион байгуулах тухай” захирамж,...

“Бэлчээр хамгаалах өдөр”-ийг хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэж өнгөрүүллээ.

Засгийн газрын 2019 оны 185 дугаар тогтоол, “Бэлчээр хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх тухай” аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/372 захирамжийн хүрээнд бэлчээрийн хөнөөлт мэрэгч үлийн цагаан оготнотой энгийн механик аргаар тэмцэх, бэлчээрийг хөнөөлт мэрэгчээс биологийн аргаар...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Сүүлийн нийтлэлүүд