Байгууллагын тухай

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

   1931онд  Оцол Сансар уулын хошууны одоогийн Төв аймгийн тэр үеийн Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд сум дундын мал эмнэлгийн алба анх байгуулагджээ. 1948 онд Дорноговь аймгийн Сүмбэр сумын мал эмнэлгийн тасаг болон зохион байгуулагдаж, бага эмч...

Алсын хараа

Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо, дотоод худалдаа, үйлчилгээний салбарыг олон улсын зах зээлд өрсөлдөхүйц, хөгжлийн шинэ шатанд гаргахад бодлогын дэмжлэг үзүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ.

Эрхэм зорилго

       Салбарын яамны эрхэм зорилго, стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг удирдлага болгон орон нутагт хэрэгжүүлэх бодлогыг оновчтой тодорхойлж, түүхий эдийн нөөцийг зохистой ашиглах, үнэ цэнийн сүлжээг бий болгох, хөгжүүлэх, орлого, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, ХАА-н үйлдвэрлэгчдийн...

Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

         Байгууллага дээр дурьдсан тэргүүлэх чиглэл, үйл ажиллагааны эрхэм зорилгын хүрээнд доорхи стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар, төслийг боловсруулах бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх,...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Сүүлийн нийтлэлүүд