Мал үржил

2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр 4.8 хувиар өссөн дүнтэй байна.%d0%bc%d0%b0%d0%b0      МУ-ын Засгийн газраас 2017 оныг “Малын чанарыг сайжруулах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх жил болгон зарласантай холбогдуулан мал үржлийн чиглэлээр  16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.

21236