Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мал сүрэгт ангилалт хийгдэв.

135

      Мал сүрэгт ангилалт хянан баталгаажуулалт хийх ажлыг  Улсын МЭҮГазрын 2017 оны 05 сарын 25-ны өдрийн А/21 дугаар тушаал, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 сарын 08-ны өдрийн А/181 дугаар захирамж, ХХААГ-ын даргын 2017 оны 06 сарын 08-ны өдрийн А/12 дугаар тушаалаар батлагдсан удирдамжийг үндэслэн “Мал ангилах заавар”-ын дагуу Мал сүрэгт ангилалт хянан баталгаажуулах ажил хийгдэж дууссан. “Сүмбэр зоо” МҮНэгж  Баянтал, Сүмбэр сумтай гэрээ хийж Баянтал сумын 3020, Сүмбэр сумын 8770 малд, “Сүмбэр хишигтэн” МҮНэгж Шивээговь сумын 1210 малд, аймгийн дүнгээр 13000 малд ангилалт хийгдээд байна.

capture23