Агроэкологийн тэнхимтэй хамтран сургалт зохион байгууллаа.

554

Агроэкологийн тэнхимтэй хамтран ажиллахаар байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд 2017 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр Агро-Экологийн тэнхимийн эрхлэгч, багш, нарыг урьж инновацийн тухай ойлголт түүнийг амьдралд хэрэгжүүлэх, бэлчээрийн ургамал тариалах, хүлэмжийн ногоо арчлах, мод сөөг ургуулах, хортон шавжийг таних тэдгээртэй тэмцэх арга зүй, ургамал хамгааллын арга хэмжээ болон хор бордооны талаарх мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулж орон нутгаас нийт 50 гаруй албан хаагч, иргэдийг хамруулан зохион байгууллаа. 

capture-n capture