Салбарын сайд ирлээ…

99

       ХХААХҮЯ-ны сайд П.Сэргэлэн ажлын багийн хамт манай аймагт 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр ажиллалаа. Уулзалтын үеэр Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас 2017 онд хэрэгжүүлж буй ажил, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлууд болон хөдөө аж ахуйн салбарт тулгамдаж буй асуудлуудаа танилцуулсан ба салбарын сайд улсын төсвийн хөрөнгөөр сум бүрт 1 худаг болон газар тариаланд 1 худаг, 2018 оныд байгууллагын ажлын байрны барилгын асуудлыг шийдвэрлэж өгөхөөр болов.