Малчидад зориулсан сургалт

134

ХХААГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн малын эмч, малчдад зориулсан “Эмийн зохистой хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 04-р сарын 10-ны өдөр 11 цагт аймгийн иргэний тэнхимд зохион байгуулах тул  малчид та бүхэн өргөнөөр хамрагдана уу! Жич: Сургалтын дараа хөнгөлөлттэй эмийн худалдаа явагдана. Утас 70543261, 94520299