ГОЦ ХАЛДВАРТ ХОНИНЫ ЦЭЦЭГ ӨВЧНИЙ ЭСРЭГ ЭХНИЙ ВАКЦИНЖУУЛАЛТ ДУУСЛАА.

409

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын А/64 тоот захирамжийн дагуу аймгийн нутаг дэвсгэр дэхь хонин сүргийг гоц халдварт хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах ажлыг 2017 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 27-ны өдөр хүртэл зохион байгуулав. Эхний ээлжийн вакцинжуулалт 185.0 мян.тол  хонь хамруулахаас 165.0 мян.тол хонь хамруулж, гүйцэтгэл 90%.