Төрөл бүрийн үүлдэр, омгийн малыг үржүүлэх бүс байршлыг тогтоох журам батлагдлаа

105

Журамтай танилцах бол ЗГ-ын-2022-92-тогтоол энд дарж орно уу.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаал болон тушаалын хавсралт ХХААХҮС-А-144 тушаал энд дарж танилцана уу.