Төрийн албан хаагчид бид үг, үйлдлээрээ манлайлан, ёс зүйн хэм хэмжээгээ баримтлан ажиллана.

159

Тус газрын албан хаагчид Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээр дотоод сургалт “Ёс зүйн дүрмээ хэн сайн мэдэх вэ” хөгжөөнт тэмцээн зохион байгууллаа.

Мөн мэдлэгээ бататгах зорилгоор албан хаагчдаас  сорил авч дүгнэсэн. 

Тэмцээнд 2 баг болон өрсөлдөж, жолооч Д.Сансаргүр ахлагчтай баг Тэргүүлж, архив, бичиг хэрэг, нярав Б.даваацэрэн ахлагчтай баг Дэд байр эзэллээ.

Бид ёс зүйн дүрмээ баримталж, үгээрээ, үйлдлээрээ манлайлж, ёс зүйн зөрчилгүй ажилахаа илэрхийлж Батламж үйлдсэн бөгөөд хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

2022