Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын албан хаагчид Ёс зүйн батламж үйлдлээ.

2150

   Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, аливаа ажил, асуудлыг цаг алдалгүй шуурхай зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн явц үр дүнд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор Ёс зүйн талон нэвтрүүлсэн.

Capture

Тус газрын төрийн албан хаагч бүр төрийн албаны нэр хүндийг өргөж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй хүргэх чиг үүргээ ухамсарлан үг хэл, үйл ажиллагаагаараа бусдад үлгэрлэн, ил тод, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйн дүрмээ баримтлан ажиллахаа илэрхийлэн БАТЛАМЖ үйлдсэн.

64784566_1074033202800222_1343395375674818560_n 64946494_441449236711102_7226911628099321856_n