Мал төллөлт, төл бойжилт том малын хорогдлын мэдээ.

141

 Аймгийн хэмжээнд нийт 5110 хээлтэгч төллөж ,5110 төл бойжиж байгаагаас ботго 12, унага 18,тугал 69, хурга 3239, ишиг 1786 байна.  Төл бойжилт 99.7 хувьтай байна. Мөн 58 том мал хорогдсоноос үхэр 1,хонь 29,ямаа 28 байнаpicture-097 _mg_2616