Малчдын зөвөлгөөнд мэдээлэл хийлээ.

205

Сүмбэр, Шивээговь сумын малчдын зөвөлгөөнд хөдөө аж ахуйн салбарт Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд хийгдсэн ажил болон 2019 онд ХАА- салбарт баримтлах бодлого, хийгдэх ажлын талаар мэдээлэл өгч, малчдын сонирхсон асуултанд хариулт өглөө. 

Capture