“ДАВС БАГАТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖЬЕ” аяны нээлтийг зохион байгууллаа.

135

           ХХААХҮЯ-ны сайд, Эрүүл мэндийн сайдын А-119, А/355-р тушаалын дагуу аймгийн  ХХААГазар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Эрүүл мэндийн газар хамтран “ДАВС БАГАТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖЬЕ” аяны нээлтийг 2019 оны 01-р сарын 25-ний өдөр зохион байгууллаа. Тус аяны нээлтэнд  давхардсан тоогоор 100 гаруй иргэд  оролцлоо.  Тус арга хэмжэээнд ХХААГ, МХГазраас  давсыг хэрхэн тохируулж хэрэглэх, давсыг хэтрүүлэн хэрэглэвэл ямар хор уршигтай талаарх гарын авлага бэлтгэн 100 гаруй иргэнд тараасан. Мөн эрүүл мэндийн газраас хүний биеийн индекс тодорхойлдог аппаратаар 10 хүнд үйлчилгээ үзүүлж  давс, сахарын хэмжээг тогтоож иргэдэд зөвөлгөө өгсөн.

87984654