“Нэг суурин нэг бахархал” аяны нээлтийг зохион байгууллаа.

101

            ХХААХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 10 сарын 11 ны өдрийн “А-453” дугаар тушаал, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2.48.12 заалтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Нэг суурин – Нэг бахархал” аяныг зохион байгууллаа.  Аяны нээлтийн арга хэмжээнд ХОХБТХэлтэс, ХХААГ, ХАҮТанхим, Баялаг бүтээгчдийн холбоо, Сумдын засаг дарга нар оролцов. Мөн нээлтийн арга хэмжээнд 32 ААНБ-ын төлөөлөл, 12 үйлдвэрлэгчдийн бүтээлээр үзэсгэлэн гаргаж, туршлага солилцож, аяны нээлтэд нийт 100 гаруй иргэд хүрэлцэн ирж мэдээлэл авлаа.

Capture