Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүллээ.

113

   Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн хийцтэй 2 худгийг Сүмбэр сумын 6-р багийн “Замын хашаат”,  Шивээговь сумын “Тарвагат улаан”-д гаргаж холбогдох журмын дагуу улсын комисс хүлээж авлаа.

98652