“Хөдөөгийн баясгалан” өдөрлөгт оролцлоо

221

                  Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хөдөөгийн баясгалан” залуу малчидын өдөрлөгт оролцлоо. Тус арга хэмжээнд: Сүмбэр сумын ЗДТГазар, Аймгийн биеийн тамир спортын газар ХХААГ, Эрүүл мэндийн газар иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж, хөдөөгийн 4,5,6 дугаар багийн малчин залуучууд оролцож нийт 150 гаруй иргэд хамрагдлаа. 

Тус өдөрлөгт Хүнс, хөдөө аж ахуйн газраас залуу малчидад дараах ажил үйлчилгээг үзүүллээ. Үүнд:

  • Хөдөөгийн багийн иргэдэд “Явуулийн ахуй үйлчилгээ”-г суртачилан таниулах, үйлчилгээ үзүүлэх
  • Хуванцар савны хор уршиг, тэмдэг тэмдэглэгээний талаар гарын авлага тараах, зориулалтын усны савны худалдааг зохион байгуулах
  • Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд малчидын талаас зохион байгуулах ажлын талаар гарын авлага тараах, бэлчээрийн хортон мэрэгчидтэй хэрхэн , ямар аргаар тэмцэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өгөх, гарын авлага тараах
  • Малын гоц халдварт өвчин мялзан, цэцэг, шүлхийн гарын авлага тараах, малын эмийн худалдаа ажилууллаа.Capture