МАЛ СҮРЭГТ АНГИЛАЛТ ХИЙХ ХАВРЫН АЖИЛ ЭХЛЭВ.

298

          2018 онд “Хээнций хангайн сүрэг” МҮТАҮНэгж шинээр байгуулагдав. Аймгийн хэмжээнд “Сүмбэр зоо” МҮТАҮНэгж Баянтал сумын 5000 мал, Сүмбэр сумын 8500 малд, “Хээнций хангайн сүрэг” МҮТАҮНэгж Сүмбэр сумын 4500 малд, “Сүмбэр хишигтэн зоо” МҮТАҮНэгж Шивээговь сумын 3000 малд үзлэг ангилалт хийхээр сумд болон ХХААГазартай гэрээ байгуулж,  ангилалтын хаврын ажил технологит хугацаандаа 05 сарын 15-наас эхлээд  57%-ийн  гүйцэтгэлтэй байна.