Тариалалтын мэдээ.

179

          Тариалалтын ажил эхэлж  2018.06.06-ны байдлаар 9 га-д төмс, 7.7 га-д хүнсний ногоо, 2 га-д тэжээлийн ургамал тариалж,  явц 38,9 хувьтай байна. Тус ажилд 2 дунд оврын трактор 3 бага  оврын тракторыг чиргүүл дүүжин машины хамтаар ашиглаж, 40 гаруй хүн хүч ажиллаж байна.

85