2018 оны 4-р сарын цаг үеийн мэдээ

74

   Цаг үеийн мэдээ

Мал аж ахуйн чиглэлээр  :

                  2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор  мал сүрэг 5 төрөл дээр өсөж,  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар өсч, 2018 онд төллөх  хээлтэгч 201476, хээлтүүлэгч  3556  байна.

Мал аж ахуйн  хаваржилт:    Энэ сарын 09,12,13-ны өдрүүдэд аймгийн нийт  нутгаар  шуурсан цасан ба шороон шуурганд  мал уруудаж унага, хурга, ишиг гээгдсэн цасанд дарагдаж мал олноор хорогдсон байна.

Мөн 04 дугаар сарын 19-ний байдлаар 58793  мал төллөж, 56257 төл бойжиж, 3081 төл хорогдсон байна.  Аймгийн дүнгээр  22793 мал хорогдсон нь нийт малын 5.2%-г эзэлж байна

2018.04.19-ны байдлаар:

Сумдын нэр Оны эхний хээлтэгч Төллөсөн хээлтэгч
Бүгд Ингэ* Гүү Үнээ Хонь Ямаа Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа
1 Баянтал 30027 46 1514 844 15068 12555 19198 6 149 242 11031 7770
2 Сүмбэр 150785 248 5181 4576 72075 68705 31753 33 217 512 19985 11006
3 Шивээговь 20664 58 659 727 9828 9392 7842 17 114 256 4152 3303
Нийт дүн 201476 352 7354 6147 96971 90652 58793 56 480 1010 35168 22079
 

Сумдын

 нэр

Гарсан төл  Хорогдсон төл Үүнээс: Арьснд
Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг
Баянтал 19233 6 149 242 11054 7782 414 0 11 13 163 227
Сүмбэр 31848 33 217 512 20029 11057 2596 1 7 22 1851 577 138
Шивээговь 8257 17 114 256 4352 3518 71 0 0 0 25 46
Нийт дүн 59338 56 480 1010 35435 22357 3081 1 18 35 2039 850 138
Сумдын нэр Бойжиж буй төл Бойжилтын хувь  Төллөлтийн хувь
Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг
Баянтал 18819 6 138 229 10891 7555 97,8 63,9
Сүмбэр 29252 32 210 490 18040 10480 91,8 21,1
Шивээговь 8186 17 114 256 4327 3472 99,1 38,0
Нийт дүн 56257 55 462 975 33258 21507 94,8 29,2

2018.04.19-ны байдлаар:

Сумдын нэр Оны эхний малын тоо Хорогдсон мал
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
1 Баянтал 66341 149 4639 2006 32031 27516 1341 0 98 61 397 785
2 Сүмбэр 324031 654 15770 11100 151020 145487 21011 3 656 1154 6966 12232
3 Шивээговь 48037 126 1862 1797 22178 22074 441 1 41 27 138 234
Нийт дүн 438409 929 22271 14903 205229 195077 22793 4 795 1242 7501 13251
Үүнээс өвчнөөр хорогдсон мал Хорогдсон хээлтэгч Хорогдсон хээлтүүлэгч
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Хорогдлын хувь
0 0 0 0 0 0 270 0 26 19 72 146 57 0 4 5 26 22 2,02
52 0 0 52 0 0 3041 0 124 196 1192 1529 225 0 3 5 67 150 6,48
22 0 0 22 0 0 124 1 20 4 45 54 13 1 5 7 0,92
74 0 0 74 0 0 3435 1 170 219 1309 1729 295 0 7 11 98 179 5,20
       

Мал эмнэлгийн мэдээлэл:

Мал эмнэлэг, үржлийн газраас гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх 239.8 мян.тун вакциныг хүлээн авч хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн нэгжүүдийг вакцинжуулалтанд гаргаад байна.

 2018 оны 04 дүгээр сарын үнийн  мэдээ.

2018.04.20

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ Доод үнэ/төг/ Өссөн бүүрсан үзүүлэлт/+-/
1 Үхрийн мах Ястай 7500 6000 +500
Цул 8500 8000 +500
2 Хонины мах Ястай 7000 5000 +500
Цул 7500 7500
3 Адууны мах Ястай 6000 5000 +250
Цул 7000 6500
4 Ямааны мах Ястай 5500 4000 +250
Цул 6500 6000 +500
5 Тахианы мах Гуя 7500 6000 +200
Мөч 7200 6000
6 Лууван Монгол 1500 1300
Хятад 1200 1200
7 Төмс Монгол 1300 1200 +150
Хятад 1200 1000
8 Байцаа Монгол 1500 1300 +100
Хятад
9 Чинжүү Монгол
Хятад 5000 4500
10 Манжин Монгол 3200 2800 +100
Хятад
11 Сонгино /бөөрөнхий/ Монгол 2000 2000
Хятад 1500 1200 +150
12 Помидор Монгол 6000 5500
13 Өргөст хэмх Монгол 6000 5000
14 Элсэн чихэр 2300 2200
15 Будаа Цагаан будаазадгай 1кг /хятад/ 2400 2200
Шарслава 1кг 2200 2000
Гурвалжин слава 1 кг 3500 3000
16 Сүү Задгай 2500 2000
Сүү ХК 0.5л 3.2% тослогтой
Сүү ХК 1л 3.2% тослогтой 2700 2500
17 Тараг Задгай 1500 1300
Сүү ХК 1л 3.2% цөцгийтэй  

3000

 

2600

18 Талх Чойр /Шивээ/ 1800 600
19 Өндөг ОХУ 450 370 +25
Монгол 400 370 -25
20 Алтан тариан гурил Задгайдээд 1500 1500 +150
Задгай 1-р зэрэг 1200 1000 +50
Задгай 2-р зэрэг 950 900
Савлагдсан д/дээд 1800 1600
Савлагдсандээд 1800 1500 +150
Савлагдсан 1-р зэрэг 1300 1100 +150
Савлагдсан 2-р зэрэг 1000 900 +50
21 Ургамлын тос Олейна 4800 4500
Алтан 3600 3500
22 Гоймон Алейка 1600 1500
А/т савхан 950 850

                                     МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН:                                     С.МӨНХЖАРГАЛ