2018 оны 03-р сарын мэдээ

83

Цаг үеийн мэдээ 

/ 2018 оны 2 сарын 20-с 2018 оны 03 сарын 20-ны байдлаар /

Мал аж ахуйн чиглэлээр:

                  2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор  мал сүрэг 5 төрөл дээр өсөж,  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар өсч, 2018 онд төллөх  хээлтэгч 201476, хээлтүүлэгч  3556  байна.

Мал аж ахуйн  хаваржилт:  Сүмбэр сумын  6-р багийн нутгаар цас хайлж бэлчээр гарсан,  4,5-р багийн нутгаар  цасгүй, хур тундас ороогүй, салхи 12-14м/сек, хуурайшилтай байна. 03 дугаар сарын 14-ний байдлаар 1266 мал төллөж, 1055 төл бойжиж, 212 төл хорогдсон байна.  Аймгийн дүнгээр  18568 мал хорогдсон нь нийт малын 4.2%-г эзэлж байна

2018.03.14-ны байдлаар:

 

Сумдын нэр Оны эхний хээлтэгч Төллөсөн хээлтэгч Гарсан төл
Бүгд Ингэ* Гүү Үнээ Хонь Ямаа Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа
1 Баянтал     30027 46 1514 844 15068 12555 309 0 5 31 123 150 309 0 5 31 123 150
2 Сүмбэр 150785 248 5181 4576 72075 68705 676 2 6 47 474 147 677 2 6 47 475 147
3 Шивээговь 20664 58 659 727 9828 9392 281 0 0 9 169 103 281 0 0 9 169 103
Нийт дүн 201476 352 7354 6147 96971 90652 1266 2 11 87 766 400 1267 2 11 87 767 400

 

 

 

Хорогдсон төл Үүнээс: Арьснд
Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа
51 0 0 1 19 31
155 0 0 7 110 38
6 0 0 0 5 1
212 0 0 8 134 70 0

 

Бойжиж буй төл Бойжилтын хувь Бүгд Төллөлтийн хувь
Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг Дундаж Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа
258 0 5 30 104 119 83.5 0,0 0,0 96,8 84,6 79,3 1.03 0,00 0,00 3,67 0,82 1,19
522 2 6 40 365 109 77.1 0,0 100,0 85,1 76,8 74,1 0.45 0,00 0,03 1,03 0,66 0,21
275 0 0 9 164 102 97.9 0,0 0,0 100,0 97,0 99,0 1.36 0,00 0,00 1,24 1,72 1,10
1055 2 11 79 633 330 83.3 0,0 100,0 90,8 82,5 82,5 0.63 0,00 0,03 1,42 0,79 0,44

 

 

2018.03.14-ны байдлаар:

Сумдын нэр Оны эхний малын тоо Хорогдсон мал
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
1 Баянтал 66341 149 4639 2006 32031 27516 696 0 67 39 220 370
2 Сүмбэр 324031 654 15770 11100 151020 145487 17564 3 492 995 5751 10323
3 Шивээговь 48037 126 1862 1797 22178 22074 308 0 41 27 85 155
Нийт дүн 438409 929 22271 14903 205229 195077 18568 3 600 1061 6056 10848

 

 

Үүнээс өвчнөөр хорогдсон мал Хорогдсон хээлтэгч Нийт малд эзлэх хорогдлын хувь
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
0 0 0 0 0 0 154 0 19 13 45 77  

0,05

52 0 0 52 0 0 1816 0 77 157 665 917  

5.42

22 0 0 22 0 0 66 0 5 3 24 34  

0,64

74 0 0 74 0 0 2036 0 101 173 734 1028  

4.24

 Өвөлжилт  хүндэрсэн багийн  малчдад аймаг, сумын  аюулгүй нөөцөөс өвс тэжээл  олгох ажлыг аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу  зохион байгуулж  291 малчин өрхөд 15735 боодол өвс, 512 шуудай тэжээл олгов. Одоогоор аймгийн аюулгүй нөөцөд 1540 боодол өвсний үлдэгдэлтэй байна.

ХХААГ-ын даргын “Малчдын хаваржилтын байдалтай танилцах” ажлын удирдамжийн дагуу  2018 оны 02 дүгээр сарын 27-28-ны өдрүүдэд  Сүмбэр сумын 5-р багийн 9, 6-р багийн 17, Баянтал сумын 2-р багийн 1 малчин өрхөөр орж, цаг агаар, цасны байдал, бэлчээр, ус худаг, өвс тэжээлийн хангамж, нөөцтэй  танилцаж, зөвлөмж өгөв.

Нутгийн хойд, зүүн хойд талаараа, Малах аймаг дундын отрын бүс нутгаар цас ихтэй  01 сарын 28-29-нд орсон цас өвөлжилтийг хүндрүүлж мал бэлчээрлэх бэлчээргүй болсон, зарим газраараа хунгарлаж шуурсан, их хүйтний улмаас мал бэлчээртээ хөл нь хөлдөх,   даарч  хотондоо дарагдаж хорогдсон ба өвс, тэжээлийн хомсдол / хивлэггүйтсэн/, дулаан хэвтэр бууц дутагдалтай зэргээс шалтгаалан  мал ихээр хорогдсон байна.

            Зудыг давсан зузаан туршлага”, “ Зудын гамшгийг  даван туулсан тэргүүн  туршлагаас 1,2-р хэсэг”, “ Гоц халдварт шүлхиин талаар”, “ Малын хүүр сэг, зэмийг устгах халдваргүйжүүлэхэд тавих мал эмнэлгийн шаардлага “ зэрэг брошур 80 ширхэг, Цаг агаарын мэдээ энэ 7 хоногоор 20 ширхэгийг олгож,байгууллагын үйл ажиллагааны талаар  санал асуулгыг 18 хүнээс авав.

             Баянтал суманд зохион байгуулагдсан “Дүнжингарав-2018” хурдан морины уралдаанд  давхардсан тоогоор 600-1000  авто тээврийн хэрэгсэлд   халдваргүйтгэл хийв.

Говьсүмбэр аймагт үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа   20 иргэн, ААН-ээс  Жижиг, дунд үйлдвэрийн ажиглалт судалгааг авч холбогдох газарт хүргүүлэв.

 2018 оны 03 дугаар  сарын үнийн  мэдээ.

 

2018.03.20

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ Доод үнэ/төг/ Өссөн бүүрсан үзүүлэлт/+-/
1 Үхрийн мах Ястай          6000 5000
Цул 7000 6500 -500
2 Хонины мах Ястай 5000 4000 +500
Цул 6000 5500
3 Адууны мах Ястай 5000 4000 +250
Цул 6500 6000
4 Ямааны мах Ястай 4000 3000 +250
Цул 5500 5000 +500
5 Тахианы мах Гуя 7500 7300 +200
Мөч 8000 7500
6 Лууван Монгол 1200 1000
Хятад 2000 1800
7 Төмс Монгол 1000 800 +25
Хятад 850 650
8 Байцаа Монгол 1500 1200 +100
Хятад 1500 1200
9 Чинжүү Монгол
Хятад 4500 4200
10 Манжин Монгол 2800 3500 +100
Хятад
11 Сонгино /бөөрөнхий/ Монгол 3500 3000
Хятад 1200 1000 +150
12 Помидор Монгол 5000 3500
13 Өргөст хэмх Монгол         6000 3500
14 Элсэн чихэр 2500 2300
15 Будаа Цагаан будаазадгай 1кг /хятад/ 2400 2200
Шарслава 1кг 2200 1900
Гурвалжин слава 1 кг 3500 2500
16 Сүү Задгай 2500 2000 +500
Сүү ХК 0.5л 3.2% тослогтой
Сүү ХК 1л 3.2% тослогтой 2700 2500
17 Тараг Задгай 1500 1300 +200
Сүү ХК 1л 3.2% цөцгийтэй  

2800

 

2500

18 Талх Чойр /Шивээ/ 1300 950
19 Өндөг ОХУ 350 300 +25
Монгол 300 240 -25
20 Алтан тариан гурил Задгайдээд 1500 1500 +150
Задгай 1-р зэрэг 1200 1000 +50
Задгай 2-р зэрэг 900 880
Савлагдсан д/дээд 1650 1400
Савлагдсандээд 1800 1600 +150
Савлагдсан 1-р зэрэг 1300 1100 +150
Савлагдсан 2-р зэрэг 1000 900 +50
21 Ургамлынтос Олейна 4800 4500
Алтан 3600 3500
22 Гоймон Алейка 1600 1500
А/т савхан   950   750

 

 

 

 

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН:                              С.МӨНХЖАРГАЛ