Хүний нөөц

Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгтгэл

Нас: 25-40 насны 5 41-ээс дээш насны 6 Улсад ажилласан жил: 5-40 жил ажилласан албан хаагчид байна. Та эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу ажиллаж байна уу. Тийм 11 4. Та өөрийн ажилдаа хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ? Тийм гэж 11...

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа, ажлын байрны сэтгэл ханамжийн талаарх судалгаа

2018-05-15 Судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдын нас: 22-35 насны 7 албан хаагч, 36-49 насны 4 албан хаагч, 50-54 насны 3 албан хаагч                              Хүйс:  Эм- 8 хүн, Эр: 6 хүн Таны ажиллах орчин нөхцөл /ажлын байр/-ны...

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 2016 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

№ Албан тушаал Ажилчдын нэр ҮНЭЛГЭЭ 1 Захиргаа удирдлагын хэлтэс Хэлтсийн дарга Ш.Дарханбат 85.2 В Сайн 2 Ахлах нягтлан бодогч А.Отгонтуяа 90 А Маш сайн 3 Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Мөнхжаргал 86.2 В Сайн 4 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан Г.Насанжаргал 81.2 В Сайн 5 Жолооч М.Мөнхбаатар 95 А Маш сайн 6 Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс Хэлтсийн дарга (Газар тариалан) Т.Эрдэнэбаяр 81 В Сайн   7 Хүнсний үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Түвшинзаяа 80.3 В Сайн   8 Жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Уранчимэг 82.9 В Сайн   9 Мал аж...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Сүүлийн нийтлэлүүд