Хүний нөөц

Ажлын байрны сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгтгэл

Нас: 25-40 насны 5 41-ээс дээш насны 6 Улсад ажилласан жил: 5-40 жил ажилласан албан хаагчид байна. Та эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу ажиллаж байна уу. Тийм 11 4. Та өөрийн ажилдаа хэр сэтгэл ханамжтай байна вэ? Тийм гэж 11...

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа, ажлын байрны сэтгэл ханамжийн талаарх судалгаа

2018-05-15 Судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдын нас: 22-35 насны 7 албан хаагч, 36-49 насны 4 албан хаагч, 50-54 насны 3 албан хаагч                              Хүйс:  Эм- 8 хүн, Эр: 6 хүн Таны ажиллах орчин нөхцөл /ажлын байр/-ны...

Үйл явдлын хуанли

2018 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Говьсүмбэрийн цаг агаар

Сүүлийн нийтлэлүүд