Цаг үеийн мэдээ

11-р сарын мэдээ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ   Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод...

9-р сарын мэдээ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ             Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж...

8-р сарын мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 8 дугаар сарын мэдээ  Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд: Албан...

7-р сарын мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 7 дугаар сарын мэдээ             Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод...

10-р сарын мэдээ

2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд: Албан хаагч бүрийн ажлын бүтээмжийг...

6-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР ТАНИЛЦУУЛГА Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны  2019 оны 6 дугаар сарын мэдээ   Хугацаа: 2019.05.20-2019.06.20 Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг...

5-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ               2019.05.20             Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Тус газар нь үйл ажиллагаандаа салбарын хууль тогтоомж, төрийн албан хууль, хөдөлмөрийн хууль,...

4-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР                ТАНИЛЦУУЛГА ХХАА-н салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 4 дүгээр сарын мэдээ /2019.03.20-2019.04.20 –ны хугацаанд/    Мал аж ахуйн талаар : Мал аж ахуйн салбарын технологит ажлууд эхэлсэн. Сум бүрт ямааны ноолуурын гарц,...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Говьсүмбэрийн цаг агаар

Сүүлийн нийтлэлүүд