Цаг үеийн мэдээ

6-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР ТАНИЛЦУУЛГА Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны  2019 оны 6 дугаар сарын мэдээ   Хугацаа: 2019.05.20-2019.06.20 Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг...

5-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ               2019.05.20             Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Тус газар нь үйл ажиллагаандаа салбарын хууль тогтоомж, төрийн албан хууль, хөдөлмөрийн хууль,...

4-р сарын мэдээ

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР                ТАНИЛЦУУЛГА ХХАА-н салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 4 дүгээр сарын мэдээ /2019.03.20-2019.04.20 –ны хугацаанд/    Мал аж ахуйн талаар : Мал аж ахуйн салбарын технологит ажлууд эхэлсэн. Сум бүрт ямааны ноолуурын гарц,...

11-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ / 2018 оны 10-р сарын 20-оос 11 дүгээр сарын 20-ний байдлаар / Мал аж ахуйн талаар :                                                   Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны А/69 тоот тушаал, МЭҮГазрын даргын 2018 оны...

10-р сарын мэдээ

Цаг үеийн мэдээ  / 2018 оны 09-р сарын 20-оос 10 сарын 20-ний байдлаар: / Мал аж ахуйн талаар:    Мал  аж  ахуйн  өвөлжилтийн  бэлтгэлийг  хангуулах   Засгийн газрын  218 дугаар   тогтоолын хэрэгжилт, Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах...

9-р сарын мэдээ

9-р сарын мэдээ  / 2018 оны 08-р сарын  20-оос 09-р сарын 20-ны байдлаар / Мал аж ахуйн талаар:             Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулах Засгийн газрын 218 дугаар тогтоол, Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилтийг хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг...

Үйл явдлын хуанли

2018 . 03
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Говьсүмбэрийн цаг агаар

Сүүлийн нийтлэлүүд