Цаг үеийн мэдээ

8-р сарын мэдээ

               8-р сарын мэдээ Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  Байгууллагын хэмжээнд нийт...

6-р сарын мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааны 6 дугаар сарын мэдээ Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар: Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажиллаж байна.  Байгууллагын...

5-р сарын мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааны 5 дугаар сарын мэдээ 2020.05.21.                                               ...

2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. ХХААХҮ-ийн салбарын төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай 2020 онд ажиллах үр дүнгийн гэрээг байгуулсан. Хүний...

2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд: Байгууллагын шуурхай хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, 7 хоног...

11-р сарын мэдээ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ   Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод...

9-р сарын мэдээ

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2019 ОНЫ 9 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ             Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж...

8-р сарын мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 8 дугаар сарын мэдээ  Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд: Албан...

7-р сарын мэдээ

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны 2019 оны 7 дугаар сарын мэдээ             Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар             Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хүний нөөц, дотоод...

10-р сарын мэдээ

2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар Төрийн албаны тухай хууль, салбарын бусад хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.   Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд: Албан хаагч бүрийн ажлын бүтээмжийг...

Үйл явдлын хуанли

0 . 00
Ня Да Мя Лха Пү Ба Бя
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Сүүлийн нийтлэлүүд